Politika e privatësisë

E nderuara kliente, i nderuar klient

Në OneLog privatësia juaj respektohet dhe mbrohet. Ne përpiqemi për nivelin maksimal të sigurisë së të dhënave dhe politika jonë e privatësisë ju jep një përmbledhje se çfarë të dhënash personale mblidhen, përpunohen dhe transferohen në lidhje me ju, kur përdorni shërbimin tonë falas të regjistrimit dhe të identifikimit. Do të mësoni gjithashtu se çfarë të drejtash keni për mbrojtjen e të dhënave dhe si mund t’i ushtroni ato. Është e rëndësishme që ta lexoni dhe ta kuptoni politikën tonë të privatësisë.
Politika e privatësisë e OneLogVersioni 2.6 | shtator 2023