Odredbe o zaštiti ličnih podataka

Draga klijentice, dragi klijente

U kompaniji OneLog Vaša privatnost se poštuje i štiti. Težimo ka najvišem nivou sigurnosti ličnih podataka i naše odredbe o zaštiti ličnih podataka Vvam daju pregled toga koji lični podacio tome koje lične podatke o Vvama se prikupljaju, obrađuju i prosljeđuju kada koristite našu besplatnu uslugu za registraciju i prijavu. Takođe ćete saznati koja prava imate u pogledu zaštite ličnih podataka i kako ih možete ostvariti. Važno je da pročitate i shvatite razumijete naše odredbe o zaštiti ličnih podataka.