Odredbe o zaštiti podataka o ličnosti

Dragi klijenti

U kompaniji OneLog vaša privatnost se poštuje i štiti. Težimo najvišem nivou bezbednosti podataka i naše odredbe o zaštiti podataka o ličnosti vam daju pregled toga koji lični podaci o vama se prikupljaju, obrađuju i prosleđuju kada koristite našu besplatnu uslugu registracije i prijavljivanja. Saznaćete i koja prava imate na osnovu propisa koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti i kako možete da ih ostvarite. Važno je da pročitate i razumete naše odredbe o zaštiti podataka o ličnosti.